Preventieve voetzorg

Vergoeding preventieve voetzorg 2018

 

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding preventieve voetzorg. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is preventieve voetzorg?

Voetzorg is belangrijk voor mensen met diabetes. Daarom heb je vanuit de basisverzekering recht op preventieve voetzorg.


Preventieve voetzorg kan deel uitmaken van ketenzorg. De voorwaarden voor het recht op ketenzorg zijn opgenomen in het artikel over ketenzorg. Preventieve voetzorg kan ook deel uitmaken van medisch specialistische zorg. De voorwaarden voor het recht op medisch specialistische zorg zijn opgenomen in het artikel over medisch specialistische zorg (algemeen). Je hebt geen recht op preventieve voetzorg op grond van dit artikel als je op grond van het artikel over ketenzorg of medisch specialistische zorg (algemeen) al preventieve voetzorg ontvangt.

 

Om de risico’s van aantasting van de voeten in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd zorgprofiel, die in de 'Zorgmodule Diabetische Voetulcera' staan. Het zorgprofiel bepaalt voor welke zorg je recht op vergoeding hebt.

 

De preventieve voetzorg bestaat uit:

  • jaarlijkse voetcontrole;
  • afhankelijk van het zorgprofiel, de behandeling van huid- en nagelproblemen, voetvorm- en standsafwijkingen en behandeling van risicofactoren;
  • voorlichting over aanpassing van jouw leefstijl als onderdeel van de behandeling;
  • advies over geschikt schoeisel.

Op basis van de Simm's classificatie en andere factoren is de voetzorg aan diabetici onderverdeeld in de zorgprofielen. Je huisarts stelt je zorgprofiel vast.

 

Onder preventieve voetzorg vallen niet louter verzorgende behandelingen, zoals de verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels om alleen cosmetische of verzorgende redenen.

Overzicht profielen en vergoedingen voetverzorging

Onderstaand vind je een overzicht in welke situatie je recht hebt op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.

 

Reden voor pedicure/podologie behandeling Vergoeding
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering.
Diabetes Mellitus type I of II Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering.

Podotherapie, podologie;

 

Je hebt recht op vergoeding van pedicurebehandelingen als je last hebt van:

  • reuma (reumatoïde artritis), waarbij de voeten zijn aangedaan; of
  • een verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes.
Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Eventueel recht op vergoeding voor voetverzorging vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

 

Wettelijke eigen bijdrage

 

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

Eigen risico

De kosten van preventieve voetzorg tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kun je terecht

  • Voor zorgprofiel 1: een podotherapeut, pedicure of een huisarts die zelfstandig gevestigd is of werkt in een huisartsendienstenstructuur (huisartsenpost) of huisartsencentrum;
  • Voor zorgprofielen 2, 3 en 4: een podotherapeut of een huisarts die zelfstandig gevestigd is of werkt in een huisartsendienstenstructuur (huisartsenpost) of huisartsencentrum.

Een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor zorgprofiel 1 zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor zorgprofiel 2 en hoger verlenen in opdracht van de podotherapeut. In dat geval is de podotherapeut de hoofdbehandelaar en stuurt de podotherapeut de nota.

 

Met onze zorgzoeker vind je een zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Verwijzing nodig voor preventieve voetzorg

Je moet een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist voor preventieve voetzorg door een pedicure of een podotherapeut. Uit de verwijzing moet blijken dat je diabetespatiënt bent en onder welk zorgprofiel je valt.

 

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heb je een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet je meesturen bij het indienen van de eerste nota.